Wil jij:

  • de samenwerking tussen school en ouders concreet handen en voeten geven
  • het eigenaarschap van de kinderen over hun eigen ontwikkeling en leerproces vergroten en
  • de kwaliteit van de voortgangsgesprekken verbeteren?

De workshop Kind-ouder-leerkracht gesprekken geeft je daarvoor praktisch tools en bruikbare inzichten.

Resultaten van de workshop
Deelnemers aan deze workshop zijn zeer enthousiast en vertellen het volgende:

“Ik had niet verwacht dat je mij nog iets nieuws zou kunnen leren over gespreksvoering, je hebt me geprikkeld en geïnspireerd.” – leerkracht groep 6 & 7

“De gesprekken zijn zo goed gegaan! Met positieve, verrassende resultaten.” – leerkracht groep 6 & 7

“Je hebt ons met de systemische manier van kijken gestimuleerd om oog te hebben voor het proces achter het zichtbare groepsproces op de school. Dat werkt op een positieve manier door.” – aspirant schoolleider

Organiseer de workshop Kind-ouder-leerkracht gesprekken ook voor jouw school
Neem contact met me op via femmy@eduwijs.com of 06-129 35 352 en ik luister  naar wat de behoeften zijn op jouw school. Samen stemmen we daarop de inhoud van de workshop af.

“Wij hebben met ons team de workshop Kind-ouder-leerkracht gesprekken bij Femmy gevolgd. Als aanvulling op ons nieuwe beleid rondom gespreksvoering, leek een stuk verdieping ons goed. Femmy heeft ons eerst achtergrondinformatie gegeven bij het onderwerp; waarom voeren we deze gesprekken. Daarna hebben we ons verdiept in de verschillende rollen. Op welke manier voel je je als kind serieus genomen en welke vragen passen daarbij? We zijn ons bewust geworden van onze houding. En hebben doorgepraat over deze houding; dit is eigenlijk de basis van een goed gesprek. Ook hebben we gekeken hoe we zo’n gesprek praktisch het beste vorm kunnen geven. Als team hebben we nieuwe inspiratie opgedaan tijdens deze middag. Femmy heeft ons op de juiste manier daarin begeleid. Ze sluit goed aan bij de situatie van onze school en springt hierop in.  Ze heeft de kennis in huis om onze vragen te beantwoorden. Het is prettig om samen met Femmy deze middag voor te bereiden en ze is altijd beschikbaar voor vragen.” – leerkracht en aspirant schoolleider 

“In aanloop naar de studieochtend is op een prettige manier contact geweest om voor te bereiden. Femmy kan met de gegeven informatie goed inspelen op de situatie en hier met haar expertise op aansluiten. Tijdens de workshop creëert Femmy een prettige werksfeer waardoor iedereen positief is uitgenodigd een bijdrage te leveren. Op een flexibele manier is er ingespeeld op vragen van leerkrachten. Hierdoor was er veel betrokkenheid en was het mogelijk om het programma in een andere volgorde, dan voorafgaand bedacht, door te nemen. De workshop heeft eraan bijgedragen dat we met vertrouwen, in een voor de school nieuwe vorm, ouder-kind-leerkracht gesprekken gaan voeren.” – directeur van een basisschool