Versie 1.1 d.d. 14-7-2021[1]

1. Zorgvuldig met elkaar omgaan

Omdat ik graag zorgvuldig met jou en jouw gegevens omga, schrijf ik hierbij op wat ik doe met persoonsgegevens, hoe ik ze voor je bescherm en verwerk en hoe jij daar invloed op uit kunt oefenen. Daarbij is het mijn bedoeling zo transparant en betrouwbaar mogelijk te zijn.

2. Onze contactmomenten

EduWijs draagt bij aan goed onderwijs in Nederland door de samenwerking tussen school en ouders te versterken en de impact van het leiderschap in het onderwijs te vergroten. Het is daarbij mijn intentie om langdurige relaties op te bouwen in de werelden waarin ik werk of wil werken, omdat ik zo zelf ook de meeste impact heb.

We komen wellicht met elkaar in contact via een evenement, lezing, Google search, blog post, opdracht of e-mail. Of misschien belde je me omdat je van iemand anders hoorde dat het fijn is om met mij en mijn partners samen te werken. Als je www.eduwijs.com of www.hetonderwijs.org bezoekt laat je bovendien via cookies sporen achter. Tot slot factureer ik voor mijn werk en bewaar ik facturen volgens wettelijke eisen. Ook daarop staan contactgegevens. Als we via LinkedIn een connectie hebben kan het zijn dat ik je mail als ik denk dat de boodschap(pen) voor jou relevant zijn. Daar denk ik goed over na. In al die contactmomenten laat je bewust of onbewust sporen van persoonlijke gegevens achter.

3. Wat is mijn bedoeling?

Het doel van het verwerken van de gegevens is het correct, volledig en op professionele manier uitvoeren van begeleidingstrajecten (individuele coaching of groepsbijeenkomst). Daarnaast verwerk ik de gegevens om een offerte te kunnen sturen, een vraag of een klacht te kunnen behandelen of een factuur op te stellen. De verwerkte gegevens zijn noodzakelijk in verband met het uitvoeren van
de met jou als klant afgesloten overeenkomst en op grond van de vervulling van een taak van algemeen belang. Daarnaast wil ik een betrouwbare connectie voor jou zijn, langdurige relaties onderhouden en mensen verbinden.

4. Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van EduWijs, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website. Wil je dit niet dan hoor ik het graag.

Van alle bezoekers van www.eduwijs.com en www.hetonderwijs.nl verzamel en verwerk ik basisinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views en verkeer via Google Analytics om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. Google Analytics weet iets over je taalgebied, apparaat dat je gebruikt, schermgrootte. Daarvoor worden cookies geplaatst en ook IP-adressen vastgelegd (maar daar doe ik niks mee).

5. Hoe ga ik met jouw gegevens om?

De contactinformatie die je mij geeft, gebruik ik alleen voor zakelijke doeleinden. Om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, om je te bellen of te mailen met een idee, om nieuwsbrieven te versturen en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. Over het algemeen zal ik maximaal 4x per jaar contact met je zoeken buiten lopende opdrachten om.

Een persoonlijke toelichting in de mail en andere informatie die samenhangt met de begeleiding die ik bied, sla ik zorgvuldig op. Het verlaat mijn mailbox niet, indien nodig wordt het opgeslagen op mijn computer (beveiligd door een wachtwoord). Tijdens de begeleiding maak ik aantekeningen van onze gesprekken. Die bewaar ik in een fysiek dossier op mijn werkkamer die afgesloten wordt.

Gegevens worden uitsluitend bewaard met toestemming van jou als betrokkene. Je hebt het recht om de gegevens die EduWijs met betrekking tot jou bewaart in te zien en ze zullen op jouw eerste schriftelijke verzoek worden gewist voor zover dat niet in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen van EduWijs.

6. Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

7. Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Denk daarbij aan de bank, boekhouder, online registratiesysteem voor het afhandelen van contactformulieren, webhoster/webdesigner en Google analytics. Met hen heb ik een verwerkersovereenkomst. Wil je die inzien? Laat het me dan weten.

8. Je wilt inzien, wijzigen of er vanaf

Stuur me een e-mail op femmy@eduwijs.com en laat me weten wat je wilt inzien of aanpassen. Ik maak het in orde, uiterlijk binnen 3 werkdagen. Onderaan iedere mailing/nieuwsbrief vind je overigens de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Heb je me ooit toestemming gegeven voor een bepaalde verwerking van je gegevens dan staat het je natuurlijk vrij
die toestemming op ieder moment ook weer in te trekken.

9. Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

9a. Cookies – laat ze voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Wanneer je www.eduwijs.com of www.hetonderwijs.org bezoekt, kunnen één of meerdere cookies worden opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. De site vertelt de web browser waarmee je de website bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari of Mozilla Firefox) om deze cookies op je computer op te slaan. Ze helpen mij om via Google Analytics af en toe te kijken hoe mijn website wordt gebruikt en mijn eigen marketing te verbeteren.

Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

9b. Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Ik gebruik Google Analytics om de prestaties van www.eduwijs.com en www.hetonderwijs.org te monitoren en te optimaliseren om de best mogelijke gebruikerservaring te bereiken. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; ik heb ‘gegevens delen’ uitgezet. Aan het anonimiseren van de laatste 3 cijfers van het IP-adres wordt gewerkt.

Deze informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy-beleid met meer informatie.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

10. Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url (momenteel nog in constructie voor deze website).

11. Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het verschilt per doel hoe lang de gegevens bewaard worden. Zo moet ik facturen verplicht 7 jaar bewaren voor de belastingdienst. Mijn ervaring is verder dat er soms na meerdere jaren stilte ineens reden is om weer contact te leggen. Ook als er geen opdracht tot stand kwam. Voor deze mogelijke toekomstige samenwerking bewaar ik tot 2 jaar na ons laatste contactmoment je gegevens. Na 2 jaar van het laatste
contactmoment verwijder ik je gegevens.
De gegevens die verwerkt zijn om een vraag of een klacht af te handelen worden weer verwijderd na het naar tevredenheid oplossen van de vraag of klacht. Tenslotte verwijder ik offertes waarop niet wordt ingegaan altijd weer na 3 maanden.

Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan drie maanden na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

12. Klacht?

Bij voorkeur geef je mij eerst de gelegenheid het samen op te lossen. Mijn contactgegevens staan onderaan. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Aanpassen privacyverklaring

We zijn een lerende organisatie. Deze Privacyverklaring kan worden aangepast. Zodra het versienummer wijzigt, is er sprake van een nieuwe Privacyverklaring. Kijk dus zeker van tijd tot tijd of je het er nog mee eens bent.

14. Contact

Hopelijk merk je door het lezen van deze privacyverklaring dat ik zorgvuldig met je gegevens omga. Mocht je nog vragen, opmerkingen of tips hebben, dan kun je me bereiken via:

EduWijs – Femmy Wolthuis
Hillegomstraat 34-2
1058 LT Amsterdam
06-129 35 352
femmy@eduwijs.com

15. Privacyverklaring om te printen
Voor het gemak vind je hier de Privacyverklaring op papier, zodat je het desgewenst kunt uitprinten.


[1] Ook over de wijzigingen in de privacyverklaring ben ik transparant. Mochten er wijzigingen zijn, dan vermeld ik deze hieronder:
* 2021-7-14 Op advies van ZZP AVG heb ik lid 3, 7, 8 en 11 aangepast, zodat het Privacy Verklaring nog duidelijker is.