Mijn naam is Femmy Wolthuis. Ik ben sparringpartner, coach, trainer en moeder van een dochter op de middelbare school. Ik ondersteun jou als schoolleider bij het tot stand brengen van verbinding op school.
Verbinding in het team, waardoor er van elkaar wordt geleerd en ieders talent ten volle worden benut voor goed onderwijs voor de kinderen. Verbinding tussen leerling, leerkracht en ouders, waardoor ouderbetrokkenheid ten volle wordt benut. En verbinding met het bestuur, de gemeente en andere betrokkenen, waardoor de school kan inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Ik geloof in verbinding. Bij verbinding gaat het om vertrouwen en eigenaarschap. Het begint ermee dat alle betrokkenen hun eigen unieke plek hebben en daarin worden gezien. Van daaruit kan er verbinding ontstaan en komt er ruimte voor uitwisseling en ontmoeting. Dan wordt de school een plek waar het veilig is en waar aandacht is voor elkaar. In zo´n omgeving kunnen de mooiste dingen gebeuren en komen de kinderen tot bloei. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen.

Ik geloof dat jij van de school een bloeiende leeromgeving kunt maken die gebaseerd is op vertrouwen. Waardoor er duurzame relaties ontstaan, de cultuur op school opbouwend en samenbindend is en de onderwijskwaliteit verbetert. Het vraagt iets van jou als schoolleider om dit te realiseren. En twee weten meer dan één. Je hoeft het niet alleen te doen.

Ik help je graag bij het vormgeven van positieve en krachtige relaties op school. Daarbij sta jij als leidinggevende aan het roer. Ik kom naast je staan om met je mee te kijken. Ik geef je inzicht in je eigen drijfveren en visie op de ontwikkeling van de school, versterk je persoonlijk leiderschap en geef je instrumenten in handen om samen met alle betrokkenen te werken aan duurzame relaties.

Waarom ik dit doe? Het is me te doen om betekenisvol en bezield onderwijs. En een stimulerende en veilige omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Want, ik houd van mensen. Ik geniet ervan als ze ontdekken wie ze in essentie zijn, welke potentie er in ze besloten ligt en van daaruit gaan leven.

Mijn achtergrond en toolbox
Mijn expertise is het versterken van eigenaarschap en leiderschap, waarbij ik professioneel en persoonlijk leren met elkaar verbind. Zowel het begeleiden van duizenden mensen bij impactvolle veranderingen in hun werkende en studerende leven, als mijn eigen persoonlijke ontwikkeling hebben daaraan bijgedragen. Mijn LinkedIn-profiel geeft een overzicht van alle werkervaring.

  • Mijn opleiding als sociaal wetenschapper heeft mijn analytisch vermogen gevormd en me geleerd de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. Ook heeft het me geleerd dat persoonlijk leiderschap een voorwaarde is om een positief verschil te maken en dat dit leiderschap kan worden ontwikkeld.
  • De diverse opleidingen in Systemisch werken hebben mij bewust gemaakt van de verschillende niveaus en hun onderlinge samenhang op een school: het individu, de relaties tussen betrokkenen, de school als geheel en de school als onderdeel van de samenleving. Met kennis van wetmatigheden die ten grondslag liggen aan het functioneren van een groep maak ik aanknopingspunten voor verandering zichtbaar.
  • De opleiding in het werken met Theory U heeft mij geleerd hoe je als mens dienend kunt zijn aan het welzijn van het grotere geheel, hoe verandering van binnenuit een individu tot stand komt en hoe je dit proces in een groep kunt faciliteren.
  • De opleiding Werken met het levensverhaal; biografisch werken in leven en loopbaan heeft mij instrumenten gegeven voor het leggen van een relatie tussen bezieling en intentie (binnenwereld) en resultaat (buitenwereld).
  • De opleiding Waarderende Dialoog heeft mij geleerd in kaart te brengen wat werkt en dit te versterken in het proces van verandering. Daarmee komt energie vrij en zijn de betrokkenen eigenaar van de door hen gewenste verandering.

Wat mij inspireert
Wat mij inspireert