• Is er spanning op school?
 • Heb je te maken met veeleisende ouders?
 • Of lukt het maar niet om ouders te betrekken bij de school?
 • Wil de samenwerking tussen leerkrachten maar niet van de grond komen?
 • Wordt er op school geklaagd en geroddeld?
 • Zijn ouders ontevreden over de communicatie vanuit school?
 • Zien leerkrachten op tegen het voeren van oudergesprekken?

En wil je dit graag veranderen? Femmy Wolthuis van EduWijs ondersteunt bij het tot stand brengen van verbinding bij jouw op school. De kwaliteit van het onderwijs neemt toe en de ontwikkeling van het kind wordt optimaal ondersteund.

Met EduWijs leer je:

 • Verbinding tot stand te brengen tussen alle betrokkenen vanuit de visie van de school.
 • Communicatie op zo’n manier in te zetten dat het bijdraagt aan verbinding op school.
 • Een visie op ouderbetrokkenheid te formuleren, die door de betrokkenen wordt herkend en gedragen.
 • De situaties waarin leerling, leerkracht en ouders al op een goede manier samenwerken te versterken en tot gemeengoed te maken.
 • De randvoorwaarden te creëren voor verbinding.

Als leerlingen, ouders en leerkrachten op een opbouwende manier, ieder vanuit een eigen plek, samenwerken ten behoeve van de ontwikkeling van het kind, neemt de kwaliteit van het onderwijs sterk toe. En als leerkrachten samenwerken en samen leren, nemen zij deze sfeer mee naar de klas, waar de kinderen van profiteren. Jij als schoolleider creëert de randvoorwaarden voor deze verbinding. Ik geef je tips en inzichten hoe dat te doen. Zo breng je duurzame verandering tot stand.

Nieuwsgierig hoe EduWijs jou kan helpen? Kijk onder diensten, bel op 06-12935352 of mail via femmy@eduwijs.com om een afspraak te maken voor een gesprek.

Dank
Logo Yfke
Bij het tot stand komen van EduWijs zijn vele mensen betrokken geweest. Een aantal mensen zet ik hierbij graag expliciet in het zonnetje:

Mijn dochter maakte het eerste logo voor EduWijs.

Chantal Kok – Violett Vormgeving – wist op basis van het logo van mijn dochter mijn intentie met EduWijs te vangen in het logo en de huisstijl van EduWijs.

Fokke van Saane heeft zijn vakmanschap als fotograaf, zijn creativiteit, geduld en plezier ingezet bij het maken van de foto’s.

Annelies Vlap heeft de eindredactie voor mijn webteksten gedaan. De teksten zijn korter, bondiger en daardoor beter leesbaar geworden, terwijl de essentie en de toon van mijn boodschap is gebleven.

Frank Pothoven heeft met zijn zeer ruime ervaring in online communicatie en het ontwerpen en bouwen van websites deze website gemaakt.

Nicolette Heinsbroek heeft mij op betrokken en kundige wijze geleerd hoe ik naast vakinhoudelijk expert ook ondernemer kan zijn.

Ruud Bredewold, van huis uit docent aardrijkskunde, ondernam van 2002-2009 onder de naam Eduwijs en bracht daarmee zijn liefde voor het onderwijs, zijn kennis van ICT, zijn ondernemerschap en innovatief vermogen samen.
Charlotte Epskamp, directeur in het basisonderwijs, bedacht een aantal jaren geleden voor haar toenmalige bedrijf in oprichting ook de naam Eduwijs. Ik kon de naam van haar overnemen.

Ik vind het mooi dat daarmee de naam van mijn bedrijf haar wortels heeft in het onderwijs en ook vanaf de start leiderschap, ondernemerschap en verbinding met de toekomst in zich draagt.