Wil jij ontdekken:

  • hoe je afwezige ouders kunt betrekken bij de school
  • hoe je ondanks taalbarrières toch het contact met ouders kunt vormgeven
  • hoe je de kracht van diversiteit kunt benutten en zo een aantrekkelijke school kunt zijn voor iedereen
  • hoe je het onderlinge contact tussen ouders kunt bevorderen ten behoeve van de schoolresultaten en het welzijn van de kinderen?

Dan is het traject Ouderbetrokkenheid op een cultureel diverse school iets voor jou. Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een uitgebreide intake, waarin de huidige stand van zaken en de gewenste situatie in beeld worden gebracht
  • ondersteuning van de schoolleider / coördinator in de procesbegeleiding van dit traject
  • scholing van het team
  • scholing van de ouders
  • het opstellen van een breed gedragen plan om ook na het traject de samenwerking tussen school en ouders te verstevigen en onderdeel te laten zijn van de schoolcultuur

De begeleiders
Drs. Femmy Wolthuis heeft jarenlange ervaring in het onderwijs als procesbegeleider, trainer en coach en begeleidt momenteel diverse Amsterdamse schoolleiders, bestuurders en leergemeenschappen in het basisonderwijs. Zij verbindt theorie met de praktijk, zodat er ook daadwerkelijk iets verandert. Ze brengt structuur en samenhang in wat er zich boven en onder de oppervlakte afspeelt in een organisatie, zodat de verandering duurzaam is. En zij verbindt verandering aan de vraag wat jíj kunt doen om verschil te maken.

Drs. Mustapha Khaddari heeft jarenlang ervaring als locatieleider en coördinator ouderbetrokkenheid op een Amsterdamse basisschool. Voor zijn werk als spil tussen ouders en school is hij onderscheiden door de Gemeente Amsterdam. Hij heeft diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd over de essentie van communicatie tussen ouders en de school en over ouderbetrokkenheid in het algemeen. Met voorbeelden rechtstreeks uit de praktijk maakt hij de theorie concreet en direct toepasbaar.

Meer weten?
Neem contact op via 06-129 35 352 of femmy@eduwijs.com. We maken graag een afspraak om nader kennis te maken.