Vierkant vrijstaand ouders, leerkracht kindOver het belang van het verbinden van ouders op school en hoe dit bijdraagt aan het welzijn van de kinderen.

Leestijd: 3 minuten

Als je werkzaam bent in het basisonderwijs, houd je je waarschijnlijk ook bezig met de vraag hoe je ouders kunt betrekken bij de school en hoever je daarin eigenlijk moet gaan. Dat is ook een vraag die mij bezighoudt. Dat ouders een plek hebben op school is voor mij een gegeven. Hoe je die plek op zo’n manier invult dat je daarmee de ontwikkeling van de kinderen ondersteunt, is vaak een zoektocht. In een aantal blogs ga ik in op de vraag hoe ver je moet gaan in het stimuleren van het onderlinge contact tussen ouders als je te maken hebt met culturele verschillen bij jouw op school. Hierbij deel 2.

Het goede voorbeeld geven
Het doet ertoe, als je als schooldirecteur en het team de ouders op school met diverse culturele achtergrond met elkaar verbindt. Zoals ik in mijn mijn vorige blog schrijf, draagt dit bij aan de voorbereiding van de kinderen op het leven in een cultureel pluriforme samenleving. In het blog vind je ook een voorbeeld van hoe je dat op school kunt doen.
Door op een cultureel diverse school het gesprek tussen ouders onderling en tussen teamleden en ouders te stimuleren, leven we als volwassenen aan de kinderen voor hoe je omgaat met culturele diversiteit.

Bijdragen aan het welzijn van de kinderen
Een andere reden waarom het goed is om ouders met elkaar in contact te brengen, is dat dit bijdraagt aan het welzijn van de kinderen. Dit komt naar voren in gesprek met Mustapha Khaddari, adjunctdirecteur en locatieleider van de J.P. Coenschool in Amsterdam en voormalig oudercoördinator op deze school. Hij heeft zeer ruime ervaring met het bij elkaar brengen van ouders op een cultureel diverse school en vertelt bevlogen verhalen uit zijn praktijk. Wat ik daaruit meeneem  zijn drie dingen:

  1. contact tussen ouders zorgt ervoor dat de verhalen waarmee de kinderen thuis komen een context krijgen. Als je elkaar als ouders kent en je bent nieuwsgierig naar elkaars (culturele) achtergrond, dan kun je gemakkelijker de ervaringen van de kinderen plaatsen en waar nodig uitleg geven.
  2. contact tussen ouders vergroot ook het onderlinge begrip voor de achtergrond van de kinderen in de klas en is daarmee ook een basis om op een constructieve manier om te gaan met ruzies en conflicten.
  3. tenslotte, kennis over elkaars achtergrond zorgt ervoor dat er vertrouwen kan groeien, waardoor het met elkaar spelen buiten schooltijd ook gemakkelijker wordt. Het vergemakkelijkt het aangaan van vriendschappen en die zijn belangrijk in de ontwikkeling van kinderen.

Een verhaal uit de praktijk
Mustapha vertelt: “Er kwam een keer een vader naar mij toe, die vertelde dat zijn zoon een verjaardagsfeestje wilde geven. Hij had een aantal vriendjes uit de klas uitgenodigd, maar één vriendje mocht niet komen. Dat maakte zijn zoon verdrietig, hij was in de klas één van zijn beste vriendjes. Of ik met de vader wilde gaan praten. Dat heb ik gedaan en wat bleek? Onwetendheid over elkaars culturele achtergrond en daardoor veroorzaakte vooroordelen zorgden ervoor dat deze twee jongens niet samen een verjaardagsfeestje konden vieren. Door informatie te geven kon ik de vooroordelen wegnemen en mocht de jongen toch naar het feest.”

Het DNA van de school – verbinding door een open en onderzoekende houding
Kinderen nadoen voorbeeld geven
Wat zorgt er nu dan voor dat het verbinden van ouders op school een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de kinderen? Het raakt voor mij aan het DNA van de school. Verbinding tussen mensen komt voort uit een open, oprechte en nieuwsgierige houding naar elkaar toe. Als ouders elkaar onderling spreken, als leerkrachten en ouders met elkaar in gesprek zijn en elkaar van mens tot mens leren kennen, dan wordt dat onderdeel van de cultuur op school en dat straalt af op de kinderen. Door deze houding worden ook zij helemaal gezien.

Wat jij kunt doen
Als jij wilt werken aan een open en een op verbinding gerichte cultuur binnen school, dan kun je vandaag nog beginnen. Het is niet iets waar je beleid op hoeft te maken, het is iets dat je dagelijks kunt doen. En het begint bij jou. Hoe open sta jij naar de ander? Hoe goed kun jij luisteren? Hoe nieuwsgierig ben jij? Welke beelden over de ander staan jou in de weg om contact te maken met die andere mens? Neem even de tijd om antwoord te geven op deze vragen. Wat komt er bij je op? En wat zou je graag anders willen? Neem iets kleins en praktisch en pas dit dagelijks één keer toe. Kijk naar wat het resultaat is en stuur desgewenst bij. Laat je onderstaand weten wat het je brengt? Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen.

Ben je schooldirecteur en wil je ontdekken hoe jij een open, positieve en gastvrije sfeer op school kunt ontwikkelen waar plek is voor alle kinderen, ouders en medewerkers? Zodat de school een plek is waar de ouders hun kinderen graag naartoe brengen en de kwaliteit van onderwijs hoog is? Neem dan contact met me op en maak vandaag nog verschil.

 

Ouderbetrokkenheid en culturele diversiteit – de kracht van het onderling verbinden van ouders – deel 2

Geef een reactie