EduWijs werkt graag samen met mensen die staan voor: het verbinden van professioneel en persoonlijk leren, elkaar inspireren, samen leren en bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs dat een positief verschil maakt in het leven van kinderen.

Met Sander Galjaard is er een nauwe samenwerking op het gebied van systemisch werken in het onderwijs en het begeleiden van bestuurders en schoolleiders bij de transitie naar een professionele cultuur op school en het onderwijs van de toekomst. We maken met onze werkwijze zichtbaar wat er in de onderstroom speelt. Zodat wat lange tijd onbewust het gedrag in organisaties heeft bepaald tastbaar wordt en hier bewust iets mee gedaan kan worden.
Onze samenwerking komt tot uitdrukking in In Mundo Coöperatie U.A., zie www.inmundo.nl
We organiseren een aantal keer per jaar de Systemische Werkplaats Onderwijs  en delen we onze inzichten op de website www.hetonderwijs.org.