Foto opstelling verkeersexamenOver het belang van het in beeld houden van het gezamenlijke belang van school en ouders: de ontwikkeling van het kind. En hoe dit leidt tot samenwerking.

Leestijd: 2 minuten

“Over een paar dagen is het Verkeersexamen al en in één klas hebben zich – ondanks herhaalde oproepen van de leerkracht– nog geen ouders gemeld om te helpen. Hoe kan ik de leerkrachten ondersteunen in het motiveren van ouders om te helpen bij het Verkeersexamen?”, zo vraagt een onderwijsdirecteur zich af.

Deze vraag onderzoek ik samen met de schooldirecteur  aan de hand van een tafelopstelling; een 3D weergave van de situatie. Het zorgt ervoor dat je nieuwe inzichten krijgt, waardoor je op een andere manier met de situatie om kunt gaan. En met succes, zo leert dit verhaal.  In dit blog deel ik enkele inzichten  en vertel ik wat het uiteindelijke resultaat is van ons gesprek.

Benoem het gezamenlijke belang = de bedoeling van de school
Uit de tafelopstelling komt naar voren dat de bedoeling van de school – zoals de directeur het verwoordt: ‘de kinderen voorbereiden op hun plek in de maatschappij’ – een belangrijke rol speelt in het geheel. De opstelling laat een relatie zien tussen het Verkeersexamen, Motivatie en De Bedoeling van de School.

De bedoeling van de school – de kinderen voorbereiden op hun plek in de maatschappij – is een gedeeld belang van school en ouders. Dat wordt in de drukte van alledag gemakkelijk over het hoofd gezien, terwijl het de ingang is naar partnerschap tussen school en ouders.

Dat kinderen veilig naar de middelbare school kunnen fietsen hoort bij de voorbereiding op de maatschappij. De schooldirecteur ontdekt, dat zij in de communicatie met de ouders een relatie kan leggen tussen het Verkeersexamen en het gedeelde belang om het kind veilig naar de middelbare school te laten gaan. Daarmee erkent zij dat school en ouders hiervoor gezamenlijk een verantwoordelijkheid hebben. Ouders op deze manier aanspreken zorgt ervoor dat zij worden erkend als de eerste volwassenen in het leven van de kinderen die hen opvoeden en voorbereiden op hun plek in de maatschappij. Het motiveert hen om bij te dragen, het gaat immers om het welzijn van hun kind.

Houd de bedoeling voor ogen
Het doet de schooldirecteur goed de bedoeling van de school te zien. Het geeft richting en focus in haar werk. Ze vertelt dat De Bedoeling gemakkelijk naar de achtergrond verdwijnt. Wat daarbij helpt, is om innerlijk steeds de bedoeling van de school voor ogen te houden. Dat kan door bij dagelijkse beslissingen de vraag te stellen: “Hoe dient dit de voorbereiding van de kinderen op hun plek in de maatschappij?”.

Het resultaat
De directeur vertelt mij een paar dagen later: “Ik heb zoveel gehad aan ons gesprek over hoe ik leerkrachten kan ondersteunen in het betrekken van ouders bij school. Ik ben de inzichten direct gaan toepassen en het resultaat is dat we binnen twee dagen toch twee ouders hebben gevonden om te helpen bij het verkeersexamen! Er is echt iets nieuws in gang gezet.”

Kijk, dat maakt mij blij 🙂 Wil jij ook klinkende resultaten behalen in het contact met ouders op school en de ouderbetrokkenheid vergroten? Neem dan nu contact met mij op.

Hoe er toch ouders worden gevonden om te helpen bij het Verkeersexamen

Geef een reactie