Over hoe een ouderavond zo vorm gegeven kan worden dat er inhoudelijke uitwisseling plaatsvindt, er naar elkaar geluisterd wordt en er zo wordt bijgedragen aan positieve en opbouwende communicatie tussen school en ouders.

Leestijd: 2 minuten

Een ouderavond over mediawijsheid. Vier rijen met ouders van groep 1 tot en met 8 door elkaar heen, in totaal zo´n 50 mensen. De schooldirecteur en twee leerkrachten zijn er ook. De vraag is: hoe leren we de kinderen om te gaan met de computer, mobiele telefoon en bijbehorende spelletjes, internet en social media?

Ingrediënten voor een geslaagde ouderavond
De sfeer van de avond? Goed, levendig, betrokken, gericht op uitwisseling. Zo’n ouderavond zie je als schooldirecteur graag! Wat waren voor mij als ouder de ingrediënten, waardoor het een geslaagde avond was? Ik zie een aantal dingen:

  • Het onderwerp is relevant. Als ouder ben ik zoekende naar hoe ik mijn dochter wil laten omgaan met TV, computer, mobiele telefoon en alles wat daarbij komt kijken. De input van een expert en de uitwisseling met andere ouders en leerkrachten maken voor mij de avond waardevol. Ik ga met nieuwe inzichten en praktische ideeën weer naar huis.
  • De spreker is de avond begonnen met te zeggen dat hij de wijsheid niet in pacht heeft. Hij deelde met ons zijn waarnemingen en schetste daarmee verschillende aspecten die een rol spelen bij de opvoeding rondom media. Door vanuit de waarneming te spreken is er een sfeer ontstaan van uitwisseling en niet van discussie, waardoor de verschillende ervaringen en inzichten elkaar aanvullen en er ruimte is voor het gezamenlijke zoeken.
  • Een leerkracht heeft verteld over een situatie met haar eigen zoon die niet goed uitpakte. Deze kwetsbaarheid verbindt. Er ontstaat herkenning tussen ouders en leerkracht over het zoeken en soms ook fouten maken in de begeleiding van kinderen.

Zorg als schooldirecteur voor een vervolg op een ouderavond
Deze avond is een prachtige opstap naar het gezamenlijk formuleren van een visie op hoe je als school en ouders kinderen begeleidt bij het omgaan met media. Met de lezing is er een gedeeld referentiekader ontstaan en zijn er gedeelde ‘spelregels’ over hoe je hierover met elkaar in gesprek kunt gaan. Ouders vragen van de school om met input van ouders, leerkrachten en mogelijk ook de kinderen een visie te formuleren op omgaan met media. Hoe staan we tegenover het gebruik van media? Wanneer beginnen we met lessen over mediawijsheid en computergebruik? Welke rol spelen ouders hierin en welke rol neemt de school?

Directeur neemt leiding - vierkantAls schooldirecteur heb jij hierin een bepalende en leidende rol. Jij kunt kort na de ouderavond de context creëren waarin leerkrachten, ouders en kinderen elkaar verder ontmoeten, een visie formuleren en met concrete afspraken komen. En door dit te communiceren tijdens werkoverleggen en via de website, een nieuwsbrief en tijdens de oudervoorlichting voor nieuwe ouders verbind je dit met alle betrokkenen.

Werkvormen
EduWijs heeft een aantal werkvormen waarmee je het vervolg op een ouderavond met succes kunt vormgeven. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met me op via 06-129 35 352 of femmy@eduwijs.com. Ik kijk met plezier met je mee. Hartelijke groet, Femmy

Hoe een ouderavond kan bijdragen aan goede communicatie tussen school en ouders

Eén gedachte over “Hoe een ouderavond kan bijdragen aan goede communicatie tussen school en ouders

Geef een reactie