Vierkant vrijstaand ouders, leerkracht kindIn dit e-book krijg je praktische handvatten aangereikt om werk te maken van ouderbetrokkenheid bij jou op school. Zodat leerkrachten en ouders samenwerken bij waar het om draait op school: een optimale ontwikkeling van het kind en goede schoolresultaten.

Na het lezen van dit e-book:

  • heb je handvatten gekregen om helder te formuleren wat jouw visie is op de samenwerking tussen school en ouders, zodat je koers kunt houden in het proces van het vormgeven van ouderbetrokkenheid,
  • weet je waarom je aan de slag wilt met ouderbetrokkenheid, zodat je anderen kunt inspireren om mee te doen,
  • heb je meer zicht gekregen op de plek van ouders bij jouw op school, zodat je tot effectieve acties komt
  • instrumenten gekregen om in beeld te brengen hoe werken aan de samenwerking tussen school en ouders samenhangt met andere beleidsterreinen binnen jouw school, zodat de acties elkaar onderling zullen versterken,
  • weet je wat er allemaal al gebeurt als het gaat om de samenwerking tussen school en ouders, zodat je dat wat werkt kunt versterken.

Feedback van een gebruiker
“Ik vind het een heel praktisch boek.
Fijn dat er vanuit de WHY (missie en visie) van de organisatie wordt gewerkt.”