Als schoolleider maak jij het verschil bij het creëren van een goede samenwerking tussen school en ouders. Ontdek in gesprek met EduWijs hoe jij dat verschil kunt maken.

Een goede samenwerking en professionele communicatie tussen school en ouders begint bij jou als schoolleider. Want jij creëert de randvoorwaarden die bepalen wat er binnen jouw school gebeurt. En jij geeft met jouw gedrag het voorbeeld.

EduWijs ondersteunt je in het leidinggeven aan ouderbetrokkenheid en kijkt samen met jou naar je visie op de ontwikkeling van de school en de huidige en gewenste situatie ten aanzien van de samenwerking tussen school en ouders. Je krijgt handvatten aangereikt om direct nieuwe stappen te zetten, met je team, de MR en de ouders. Hierna kun je zelfstandig aan de slag. Indien gewenst kijkt EduWijs langer met je mee. EduWijs spiegelt en biedt inzichten en tools. In korte tijd boek je zo veel resultaat.

‘Leidinggeven aan ouderbetrokkenheid’  kan onderdeel uitmaken van je professionele ontwikkeling via informeel leren bij het Schoolleidersregister PO. Het sluit bijvoorbeeld aan bij de thema’s ‘Persoonlijk Leiderschap’, ‘In relatie staan tot de omgeving’ en ‘Leidinggeven aan verandering’.

Gesprek Leidinggeven aan ouderbetrokkenheid
Afhankelijk van de vraag die je hebt, sta je in 2 – 2,5 uur tijd stil bij onderwerpen als:

 • Je visie op en verwachtingen aangaande de samenwerking tussen school en ouders.
 • Wat er al goed gaat in de samenwerking tussen school en ouders en hoe je dat kunt versterken.
 • De relatie tussen ouderbetrokkenheid en andere thema’s die spelen op school.
 • De plek en verantwoordelijkheden van bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen op school.
 • Jouw houding en stijl van communiceren.

Na dit gesprek weet je welke concrete stappen je de komende tijd gaat zetten om de relatie tussen school en ouders op een positieve manier (verder) vorm te geven.

Abonnement Leidinggeven aan ouderbetrokkenheid
Na het gesprek Leidinggeven aan ouderbetrokkenheid kun je zelfstandig aan de slag met de opgedane inzichten. De ervaring leert dat het meerwaarde heeft om iemand naast je te hebben die je spiegelt, je scherp houdt en je tools aanreikt bij het tot stand brengen van verandering. Je vergroot daarmee de kans dat de samenwerking tussen school en ouders duurzaam vorm krijgt.

Eduwijs biedt daarom ook een abonnement aan. Het Abonnement bestaat uit:

 • Het gesprek Leidinggeven aan ouderbetrokkenheid.
 • 3 vervolggesprekken. Hierin staan jouw vragen over het vormgeven van de samenwerking tussen school en ouders centraal. De frequentie van de gesprekken is in onderling overleg.
 • De mogelijkheid om tussentijds te sparren via mail of telefoon.
 • Toegang tot mijn kennis en ervaring op het gebied van ouderbetrokkenheid, (persoonlijk) leiderschap, het begeleiden van veranderprocessen en communicatie.

Plus-Abonnement Leidinggeven aan ouderbetrokkenheid
Wil je gedurende het gehele schooljaar op regelmatige basis een klankbord bij het vormgeven van een constructieve samenwerking tussen school en ouders, dan is het Plus-Abonnement iets voor jou.

Het Abonnement bestaat uit:

 • Het gesprek Leidinggeven aan ouderbetrokkenheid.
 • 6 vervolggesprekken. Hierin staan jouw vragen over het vormgeven van de samenwerking tussen school en ouders centraal. De frequentie van de gesprekken is in onderling overleg.
 • De mogelijkheid om tussentijds te sparren via mail of telefoon.
 • Toegang tot mijn kennis en ervaring op het gebied van ouderbetrokkenheid, (persoonlijk) leiderschap, het begeleiden van veranderprocessen en communicatie.

Geïnteresseerd in het gesprek Leidinggeven aan ouderbetrokkenheid en/of een abonnement? Bel op 06-12935352 of mail via femmy@eduwijs.nl.