Jij wilt dat:
  • er een veilige en prettige sfeer op school heerst. Mensen zijn aanspreekbaar en zetten er met elkaar de schouders onder.
  • leerkrachten en ouders duurzaam, plezierig en effectief samenwerken. Ze zijn steeds constructief met elkaar in gesprek over onderwerpen die de kinderen raken. Ouders zijn zo nog meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en de school als gemeenschap.
  • nieuwe ouders bewust voor jouw school kiezen en zich daarvoor willen inzetten.

Zodat de kinderen zich bij jou op school optimaal kunnen ontwikkelen en er goede onderwijsresultaten worden behaald. Een goede samenwerking van zowel leerkrachten onderling en van school en ouders is dichterbij dan je denkt!

In korte tijd kun jij al veel resultaat boeken. Verandering begint bij jezelf en bij het bewustzijn van jouw rol als schoolleider. Jij maakt het verschil. Door stil te staan bij jouw rol, je te realiseren wat er al goed gaat én te weten waar verbeteringen mogelijk zijn. Door te kijken naar de school als een geheel, patronen te zien in wat er gebeurt en met deze inzichten je gedrag te veranderen. Hierdoor boek je andere resultaten.

EduWijs biedt je daarvoor het volgende:

femmy-in-cirkelTelefonisch overleg (kosteloos)
Even iets voorleggen wat jou als schoolleider bezig houdt, zodat je er met een frisse blik naar gaat kijken en tot nieuwe ideeën komt. Je bent van harte welkom een beroep te doen op mijn expertise.

Leidinggeven aan ouderbetrokkenheid
Tijdens deze op maat begeleiding geef ik je de handvatten om direct nieuwe stappen te zetten in het vormgeven van positieve, opbouwende relaties tussen leerkrachten en ouders bij jouw op school. Neem contact met me op via 06-129 35 352 of femmy@eduwijs.com

‘Leidinggeven aan ouderbetrokkenheid’  wordt vermeld als bron bij de professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk Leiderschap’, ‘In relatie staan tot de omgeving’ en ‘Leidinggeven aan verandering’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat ‘Leidinggeven aan ouderbetrokkenheid’ gedeeltelijk aansluit bij de professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk Leiderschap’, ‘In relatie staan tot de omgeving’ en ‘Leidinggeven aan verandering’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op deze thema’s via informeel leren.